top of page
Bouquet

Het huwelijk

Ik vind het prachtig een paar te trouwen. Liefde is iets moois, iets van God.

Volgens de bijbel heeft het huwelijk drie doelen:

  • man en vrouw zullen, in oprechte liefde verbonden, een eenheid vormen. Zij behoren elkaar toe om elkaar in alle dingen trouw te helpen en gelukkig te maken.
  • man en vrouw zullen meewerken aan de voortgang van het menselijk leven als hen kinderen geschonken worden.
  • man en vrouw zullen binnen de geborgenheid van het huwelijk de seksualiteit beleven en genieten.

Het huwelijk is door God ingesteld als een verbond tussen man en vrouw voor het gehele leven. De Bijbel noemt het huwelijk een verbond (o.a. Spr.2:17; Mal.2:14 Statenvertaling). In onze tijd zouden we spreken van een contract.

 

Het huwelijksverbond werd bekrachtigd door een officieel document of door een ceremonie, waarbij man en vrouw publiekelijk in het bijzijn van getuigen uitspraken dat zij zich voor het leven aan elkaar wilden verbinden en elkaar liefde en trouw beloofden in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat de dood hen zou scheiden.

De vrouw kreeg van haar ouders een bruidsschat, meestal in de vorm van geld, mee. De bruidsschat was een investering voor het echtpaar om onafhankelijk te kunnen leven. Als het echtpaar ging scheiden, kreeg de vrouw de bruidsschat mee, zodat ze financieel onafhankelijk kon leven. De bruidsschat kreeg zij niet mee, als zij was gescheiden op niet-wettige gronden. 

"Liefde is iets moois, iets van God"

8820087589.jpg

zie ook:

bottom of page