top of page
Life coaching

Je zit met vragen over het geloof of het leven.

Er worden tegenwoordig erg veel boeken geschreven over zelfontwikkeling. Iedereen wil ten goede veranderen. Vele miljoenen euro’s worden besteedt aan onderzoek naar praktische oplossingen voor persoonlijke problemen. Sommigen storten zich van het een in het ander, zoekend naar adviezen over hoe te leven en naar antwoorden op verwarrende vragen.

 

Jammer genoeg zijn veel van de adviezen die je aangereikt krijgt via diverse media, hoogst onbetrouwbaar. Deze adviezen zijn gebaseerd op de heersende mening en de huidige manier van denken. De ’psychologie’ van vandaag zal volgend jaar weer afgedankt worden en plaats moeten maken voor een nieuwe benadering of therapie.

 

Jezus zei: ’U zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken!’ Door uw leven te bouwen op de waarheid, zult u in staat zijn vrij te komen van persoonlijke moeilijkheden, en daar ook vrij van blijven. De Bijbel is de enige betrouwbare bron waaruit we waarachtige inzichten kunnen putten in de oorzaken van onze persoonlijke problemen en de oplossingen daarvoor.

 

Gods Woord heeft de tand des tijds doorstaan. Het is vandaag nog net zo relevant en betrouwbaar als duizenden jaren geleden. Het bevat de antwoorden op de moeilijkste vragen in het leven.

 

D.L. Moody heeft eens gezegd: ’De Bijbel is ons niet gegeven om louter onze kennis te vergroten, maar om ons leven te veranderen’

’U zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken!’ 

(Johannes 8:31-32)

Foto Gerrit_edited.jpg

zie ook:

bottom of page