top of page
image1.jpeg

Laat ik mij voorstellen.

Mijn naam is Gerrit van Klaveren, geboren en opgegroeid in Katwijk. Ik ben getrouwd met Dicky en we zijn omringd door een warm gezin van drie kinderen, schoonzoons en -dochter en zeven kleinkinderen.

 

Ik ben een mensen-mens; dat wil zeggen dat ik ieder mens als kostbaar en uniek zie. Mensen zien mij als een vriendelijk, warm en zeer betrokken persoon, op pastoraal gebied doortastend en verbindend.

 

Mijn beroepsmatige achtergrond is divers. Na mijn deeltijdstudie theologie ben ik in 1997 als predikant beroepen in de Baptisten gemeente in Katwijk. Vanaf 2001 heb ik in evangelische, hervormde en gereformeerde situaties op verzoek als voorganger mogen dienen in uitvaarten, trouwdiensten en andere bijzondere momenten. Ook geef ik les in theologie. Ik kan mijzelf met recht "interkerkelijk" noemen.

 

De laatste jaren werd steeds duidelijker dat mijn gaven en kwaliteiten op pastoraal gebied het best tot uiting komen. Hierbij hoort onder andere mensen in de echt verbinden, raad geven waar mensen met het geloof kunnen worstelen en ook mensen en dierbaren begeleiden in de laatste fase van hun leven.

 

Na jaren ervaring opdoen ben ik voor mijzelf begonnen en gestart als gelegenheidsdominee. Daarmee wil ik mensen kunnen bereiken die los van een kerk of gemeente gebruik willen maken van een dominee. Dat kan zijn voor trouwen of uitvaart, maar ook counseling betreffend of niet omtrent deze gebeurtenissen.

"Mensen zien mij als een vriendelijk, warm en zeer betrokken persoon."

bottom of page