top of page
Flower Arrangement

Een groot verlies

Het overlijden van een dierbare is een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven. Je hebt verdriet en je hart en gedachten worden erdoor beheerst. Je gedachten draaien om wat er is gebeurd en je kunt ze maar moeilijk op iets anders richten. Toch moet er een uitvaart geregeld worden waar veel bij komt kijken. De tijd hiervoor is kort en beslissingen zijn vaak lastig want je wil recht doen aan de nagedachtenis van de overledene. In zo’n situatie is het zelf maken en houden van een toespraak vaak een brug te ver. Emoties nemen je mee, het vinden van de juiste woorden is een enorme opgave, of je komt er als familie niet uit. Als uitvaartspreker kan ik woorden geven aan leven en sterven in nauw overleg met u en de andere nabestaanden. De uitvaartdienst is een belangrijk deel in het proces van afscheid nemen. Mijn doel is hier een passende inhoud aan te verbinden waarin woorden en herinneringen van blijvende waarde zijn en zo bemoediging, troost en kracht bieden.

 

Wat kan ik allemaal doen?

  • Samen met nabestaanden en de uitvaartverzorger de periode tot en met de uitvaartdienst inrichten.

  • Adviseren in of het daadwerkelijk schrijven van teksten.

  • Het leiden van en spreken in de uitvaartdienst. De invulling van de dienst bereid ik zo veel mogelijk samen met de betrokken nabestaanden voor.

  • Pastorale zorg op weg naar het sterven, bijstand voor de aanstaande nabestaanden. Nazorg aan nabestaanden: leren omgaan met rouw en verdriet.

  • Hulp bij het vinden van de weg naar de juiste hulpverlening in de periode na het overlijden en de uitvaart.

  • Voor wie zijn/haar eigen uitvaart of die van een naaste wil voorbereiden: een voorbereidend gesprek bij leven voeren en de wensen vastleggen in een document voor de nabestaanden.

 

Samenwerking met de uitvaartondernemer

Van de uitvaartondernemer krijgt u een uitvaartverzorger ter beschikking. Hij of zij zorgt voor de praktische en logistieke kant van de uitvaart.

Als uitvaartspreker zorg ik met name voor de inhoud van de uitvaartdienst: de voorbereiding (met alle keuzes) en de uitvoering. Daarin werk ik nauw samen met de uitvaartverzorger. Wij vullen elkaar aan. Zo u wilt kan de facturering voor mijn aandeel als uitvaartspreker via de uitvaartonderneming verlopen.

"Het overlijden van een dierbare is een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven."

unnamed.jpg

zie ook:

bottom of page