top of page
Couple Holding Hands

"Een goede voorbereiding is goud waard!!"

Young Couple

zie ook:

"Ik geloof dat herstel altijd mogelijk is! Sterker, met Gods hulp en gebed om wijsheid en inzicht kan er een vernieuwing ontstaan die je niet voor mogelijk had gehouden!"

Family Dispute

Advies vóór het huwelijk

Jullie gaan trouwen, wat geweldig en ontzettend spannend en…..wat een geweldig grote stap! Dé beslissing van je leven, hoe kun je je daarop voorbereiden? Vaak zeggen mensen: je kunt je op zoiets niet voorbereiden, je ervaart het pas als je er midden in zit. Ik ben het daar totaal mee oneens. Ik geloof dat een goede voorbereiding van het allergrootste belang is. Verreweg de meeste huwelijken lopen stuk juist omdat er weinig of niets gedaan is aan voorbereiding.

 

Voorbereiding, wat moet je je daarbij voorstellen?

We komen een paar keer samen in een ontspannen setting om met elkaar te praten over jullie relatie. Vragen die o.a. aan de orde kunnen komen zijn:

 • Jullie zijn twee totaal verschillende mensen die uit een heel verschillend gezinsmilieu komen. Natuurlijk ben je daar mede door gevormd. Dat kunnen positieve dingen zijn maar ook negatieve ervaringen. Hoe ga je daar mee om? En hoe vertaald zich dat naar je toekomstige echtgenoot?
 • In de Bijbel staat in Genesis 2 dat een man (vrouw) zijn vader en moeder gaat verlaten en zijn vrouw/man gaat aanhangen. Dat betekent dat jullie zich vooral emotioneel aan elkaar gaan binden. Hoe is dat bij jullie? Ervaren jullie hier hindernissen omdat het moeilijk is je emotioneel los te maken van thuis?
 • Wat vinden de partners (als ze nog thuis wonen) bij de ander thuis-kijkend van de relatie van vader en moeder? Wat zou je in hun voorbeeld meenemen in je eigen relatie, en wat niet?
 • Wat heb je meegekregen aan intimiteit ( geborgenheid en veiligheid), die je wel of niet thuis hebt gezien omdat dit je eigen gevoel van intimiteit beïnvloed?
 • Hoe denk je over je positie als man en vrouw ten opzichte van elkaar?
 • Voor seksualiteit is intimiteit nodig. Hoe zien jullie dat? Waar hebben jullie ideeën opgedaan? Durf je tegen elkaar te zeggen wat fijn is en wat niet? Wat zien jullie als grenzen? Is er openheid als er problemen zijn of ontstaan op dit kwetsbare gebied? Eén van de grootste oorzaken van problemen op dit terrein is een gebrek aan openheid. Juist veiligheid en geborgenheid kan dit soort problemen voorkomen. Openheid nu geeft ruimte om later bij elkaar terug te komen

Best pittige vragen die bedoeld zijn om het gesprek op een dieper niveau te krijgen. Ik heb vele voorbereidende gesprekken gevoerd! Het waren altijd bijzondere en kostbare momenten die de aanstaande echtparen bijzonder gewaardeerd hebben. Een goede voorbereiding is goud waard!!

Advies tijdens het huwelijk

Je kunt elkaar in je huwelijk kwijtraken. Je houdt van elkaar, maar je kunt de ander niet (meer) vinden. Je voelt je eenzaam en machteloos omdat het maar niet lukt de ander duidelijk te maken wat je voelt. Je vult elkaar niet meer aan. Vertrouwen is beschadigd en er zijn dingen gezegd die zo diep kwetsend zijn dat er krassen in je ziel zijn ontstaan.

Soms kunnen verstoorde relaties jaren in stand worden gehouden vanuit de gedachte dat het anders zou moeten…….Dan gebeurt er iets en als een duveltje uit een doosje komt de pijn weer boven van dingen die jaren geleden gezegd zijn. Dingen die letterlijk herinnert worden, blijkbaar zijn ze met je meegegaan in je leven…. Er is nooit verantwoordelijkheid voor genomen, er is nooit vergeving gevraagd of geboden. En zo kan je huwelijk volledig op slot zitten en kom je er zelf niet meer uit. Ik geloof dat herstel altijd mogelijk is! Sterker, met Gods hulp en gebed om wijsheid en inzicht kan er een vernieuwing ontstaan die je niet voor mogelijk had gehouden!

 

Er is hulp nodig! Vaak is deze erkenning de eerste stap op weg naar herstel. De tweede stap is daadwerkelijk hulp zoeken.

Hierbij wil ik jullie graag helpen vanuit een uitgebreide kennis en een grote dosis aan ervaring.

Vaak ligt de problematiek op een dieper niveau. Onder het kopje huwelijkscounseling voor het huwelijk benoem ik een aantal zaken die belangrijk zijn in de voorbereiding. Hoewel die lijst niet compleet is raad ik je aan dit door te lezen omdat het wellicht herkenbare zaken zijn die herkent worden in de situatie van nu.

 

Wat gaan we doen als jullie samen besluiten hulp te zoeken (dit is geen teken van zwakte maar juist van kracht en moed) bij mij als counselor?

 • Inventariseren wat de problematiek nu precies is, hoe deze is het ontstaan en waar liggen eventuele oorzaken? Inzicht hierin verschaft de nodige duidelijkheid.
 • Inventariseren hoe de problematiek zich manifesteert in de onderlinge verhouding en communicatie. Tijdens dit hele proces gaat het niet om de schuldvraag. In een relatie is er altijd actie en interactie. Iedereen is erbij betrokken, dus ook de eventuele andere gezinsleden zoals kinderen.
 • Wat zijn de zaken die aan het licht zijn gekomen en erkennen we die? Dit is stap 3 op weg naar herstel. Erkenning betekent de eerste stap zetten naar verantwoordelijkheid nemen voor jezelf (niet voor de ander)
 • Verantwoordelijkheid nemen betekent de dingen die jij heb gezegd, de woorden die jij als wapen uitgesproken hebt, terugnemen als iets van jou en niet van de ander. Hetzelfde geldt voor daden en houding
 • Verantwoordelijkheid betekent God om vergeving vragen, de ander om vergeving vragen en ook jezelf leren vergeven. Niet kunnen vergeven op een van deze terreinen brengt gebondenheid waardoor je niet los kan komen van de problematiek
 • Verantwoordelijkheid nemen naar andere gezinsleden door onder woorden te brengen dat het niet met hen te maken heeft. Niet zij zijn oorzaak! Ook hier is vergeving vragen vaak hard nodig.
 • Deze basis is belangrijk om opnieuw (of voor het eerst) te leren communiceren in een taal die de ander verstaat. Communicatie is één van de moeilijkste terreinen in een huwelijks relatie en andere relaties. Iemand die Chinees spreekt kan maar niet duidelijk maken wat hij/zij bedoeld, niet overbrengen wat de ander betekent. dit is ontzettend frusterend. Toch is het precies zo in relaties. Je spreek van huis uit een volkomen andere taal. Je moet dus gaan leren de taal van de ander te begrijpen en te leren spreken. Dit opent nieuwe perspectieven, je leert elkaar op een nieuwe manier kennen. Je relatie wordt weer een uitdaging. Je liefde kan concreet handen en voeten krijgen die de ander bevestigt en opbouwt.

Wat een geweldige uitdaging. Daar is moed voor nodig, maar je krijgt er ongelooflijk veel voor terug.

bottom of page