top of page

"Allemaal hebben we fouten gemaakt. Wij zijn beschadigd en we beschadigen anderen."

zie ook:

Vragen om raad

Als pastorale counselor wil ik samen met u leren om de stukjes van uw/jouw leven in elkaar te leggen - met Gods hulp - op weg naar herstel.

Ik doe dat vanuit een belofte die rechtstreeks van God afkomstig is. Hij beloofd daarin vijf keer om ons te helpen bij het vinden van genezing van onze pijn, verslavingen en verkeerde gewoonten:

”Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied Ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij - zegt de HEER -. ik zal genezing brengen.”


Kijk eens goed naar deze vijf beloften die God je geeft

  1. Als je verwond bent, zegt God: ”Ik zal je genezen.”
  2. Als je verward bent, zegt God: ”Ik zal je leiden.”
  3. Als je hulpeloos bent, zegt God: ” Ik zal je helpen.”
  4. Als je je alleen voelt, zegt God: ”Ik zal je troosten.”
  5. Als je je ongerust en bang voelt, zegt God: ”Ik zal je vrede geven.” Jesaja 57:18-19.

Door te vertrouwen op Zijn beloften, vinden we hoop voor een betere toekomst - een leven in vrijheid, vrede en geluk.Toen Jezus de mensen onderwees, was zijn intentie: ’Ga en doet gij evenzo.’ Hij verkondigde specifieke daden en doelen. De volgende vragen zijn indicaties met welke vragen we in ons even te maken krijgen in ons persoonlijk leven, ons gezin, onze relaties en ons werk:


Hoe kan ik met stress omgaan? Hoe kom ik er weer bovenop als ik gefaald heb? Hoe wordt ik depressie de baas? Hoe kan ik innerlijke vrede krijgen Hoe ga ik om met ontmoediging? Hoe overwin ik mijn problemen? Hoe kan ik zeker zijn in een crisis? Hoe kan ik ooit veranderen? Waarom overkomt mij dit? Hoe overwin ik eenzaamheid?


De waarheid is dat het leven moeilijk is. We leven in een onvolmaakte wereld. We zijn gekwetst door anderen, we hebben onszelf bezeerd én we hebben andere mensen gekwetst. De Bijbel zegt het heel eenvoudig: ”Iedereen heeft gezondigd” Dat betekent dat niemand van ons perfect is; allemaal hebben we fouten gemaakt. Wij zijn beschadigd en we beschadigen anderen.

bottom of page